Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ Online

Mr. Dũng
ĐT: 02113656699 - 097 13 18 777
Email: ceoledung@gmail.com
VIDEO QUY HOẠCH XD
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
Lượt truy cập

Rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

 

 

 

 

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên và UBND tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ Xây dựng nội dung như sau: Đề nghị rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền của các cơ quan liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo đó, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Đối với việc rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Xây dựng đang tiếp tục rà soát các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, đề xuất sửa đổi trong hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị (hiện đang báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội).

Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư xây dựng: Qua thực tế triển khai Luật Xây dựng từ năm 2015, sau khi tổng kết đánh giá và để giải quyết kịp thời những điểm chưa phù hợp, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc điều chỉnh tăng cường phân cấp thẩm quyền trong quản lý hoạt động xây dựng tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó đã quy định: Phân cấp cho các Sở Xây dựng thẩm định công trình nhà ở quy mô dưới 25 tầng cao không quá 75m.

Phân cấp cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thẩm định thiết kế cơ sở các dự án do UBND TP quyết định đầu tư.

Quy định về nguyên tắc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành được phân cấp hoặc ủy quyền Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định dự án, TKCS các dự án cụ thể.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện các định hướng nêu trên, đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao, đáp ứng các kiến nghị của UBND tỉnh Hưng Yên và UBND tỉnh Tuyên Quang.

Huyền Trang

In văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Long (THANH LONG CORP) - MST: 2500398110 - Tài khoản: 3551100235002 tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Vĩnh Phúc - Trụ sở: Khu Thành Long, KĐT Chùa Hà Tiên, P.Liên Bảo, Tp.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc - Tel: 0211.365.6699 - Fax: 0211.365.6699 - Hotline: 0913.284.007 - Email: xaydungthanhlongcorp@gmail.com - Website: thanhlongcorp.vn